Beställningshantering

ALCS är designat för att göra processen att beställa och hantera fordonstransporter så enkel som möjligt för alla parter.

Den genomsnittliga tiden från första begäran om fordonstransport till mottagande av ett erbjudande är bara tre timmar. I 75 procent av fallen sker detta på mindre än tio minuter.

Optimal ruttplanering

När du loggar in på ALCS-plattformen får du tillgång till verktyg som hjälper till att säkerställa att dina fordonstransporter följer den optimala rutten, med hänsyn till nyckelfaktorer som avstånd och beräknad restid.

Du kan planera i förväg och göra ändringar som underlättar en snabb och problemfri leverans, som att boka färjeöverfarter och redovisa eventuella vägtullar som kan gälla vid broar och tunnlar.

Behåll kontrollen genom att sköta dessa uppgifter manuellt, eller spara tid genom att använda systemets automatiserade funktioner.

Spårning och kommunikation

För fullständig sinnesfrid och insyn i hur dina fordonstransporter fortskrider, låter ALCS dig spåra varje steg i processen, hela vägen från första beställning till leveranstidpunkt.

GPS-teknik gör det möjligt att se var lastbilar befinner sig i realtid och tillhandahåller meddelanden och kommunikationskanaler som håller alla intressenter uppdaterade. Varje gång information skapas eller uppdateras i systemet kan alla som behöver se den informationen komma åt den direkt.

Digitalisera ditt företag

ALCS gör det möjligt för dig att modernisera din fordonstransportprocess och skörda fördelarna av digital transformation inom logistik.

Branschen förändras snabbare än någonsin tidigare, så se till att du inte hamnar på efterkälken.