Rýchlosť a efektivita

Jednou z najvýznamnejších výhod, ktorú môžete so systémom ALCS získať, je výrazné skrátenie dodacej lehoty. Je to vďaka efektivite, ktorú prináša táto automatizovaná platforma na riadenie prepravy vozidiel a udržiavanie kontaktu s automobilovými dopravcami a ďalšími partnermi.

Softvér je navrhnutý tak, aby vám pomohol zvýšiť efektivitu vo finančnej, ale taktiež environmentálnej oblasti. Môžete ho využiť na optimalizáciu využitia nákladných vozidiel, minimalizáciu počtu kilometrov najazdených prázdnymi nákladnými vozidlami a zníženie emisií CO2.

Využite automatizáciu vo svoj prospech

Firmy, ktoré nevyužívajú obrovský potenciál automatizácie, sa dostávajú do nevýhodnej pozície oproti konkurencii a riskujú zníženie kvality služieb poskytovaných svojim zákazníkom.

Riadenie prepravy vozidiel sa stáva podstatne rýchlejšie a jednoduchšie, ak sa nemusíte starať o manuálne vykonávanie kľúčových postupov a z procesu sa odstránia ľudské chyby.

ALCS vám umožňuje využívať prínosy automatizácie a ponúka kľúčové výhody a funkcie ako napríklad:

  • Optimálne plánovanie trasy a rezervácia nákladných vozidiel
  • Poloautomatické riadenie prevádzky
  • Okamžitá výmena údajov medzi obchodnými oddeleniami a externými stranami
  • Možnosť vydávať a zdieľať autorizačné dokumenty
  • Sledovanie prepravy od objednávky až po doručenie, vrátane odhadovaného času doručenia
  • Možnosti zdieľať prepojenia s ETA a ďalšie údaje s nákupcami vozidiel na účely sledovania prepravy
  • Automatizované objednávky a ďalšia dokumentácia vrátane elektronickej fakturácie