Hastighet og effektivitet

En av de mange store fordelene du kan oppnå med ALCS-systemet er en betydelig reduksjon i ledetidene dine. Dette er takket være effektiviteten som følger med å bruke en enkelt, automatisert plattform for å administrere transport av kjøretøy og holde kontakten med biltransportører og andre partnere.

Programvaren er utviklet for å hjelpe deg med å bli mer effektiv både fra et økonomisk og miljømessig perspektiv. Du kan bruke den til å optimalisere lastebilutnyttelsen, minimere antall kilometer som kjøres med tomme lastebiler og redusere CO2-utslipp.

Gjør automatisering til din fordel

Bedrifter som ikke klarer å få mest mulig ut av automatisering, setter seg selv i en vanskelig posisjon med hensyn til konkurrenter og risikerer å kompromittere kvaliteten på tjenesten som tilbys kundene.

Det å administrere transport av kjøretøy blir betydelig raskere og enklere når du ikke trenger å bekymre deg for å utføre hovedprosesser manuelt og menneskelige feil er tatt ut av ligningen.

ALCS lar deg høste fordelene av automatisering, og tilbyr viktige fordeler og funksjoner, inkludert:

  • Optimal ruteplanlegging og lastebilbestilling
  • Halvautomatisk driftsstyring
  • Umiddelbar datautveksling mellom forretningsavdelinger og eksterne partere
  • Evne til å utstede og dele autorisasjonsdokumenter
  • Transportsporing fra bestilling til levering, inkludert estimert leveringstid
  • Alternativer for å dele koblinger med ETAer og andre data til bilkjøpere for transportsporingsformål
  • Automatiserte bestillinger og annen dokumentasjon, inkludert e-fakturering