Brzina i učinkovitost

Jedno od mnoštva prednosti koje ALCS sistem nudi jest značajno smanjenje vremena isporuke. To je moguće zahvaljujući učinkovitosti do koje se dolazi korištenjem singularne automatizirane platforme za upravljanje transportom vozila kao i komunikacijom s prijevoznicima i drugim partnerima.

Softver je osmišljen kako bi Vam pomogao da postignete veću učinkovitost iz financijske i ekološke perspektive. Možete ga koristiti i za optimizaciju korištenja kamiona, smanjenje kilometara koje prelaze prazni kamioni i smanjenje emisije CO2.

Okrenite automatizaciju u svoju korist

Poduzeća koja ne uspiju maksimalno iskoristiti automatizaciju su u nepovoljnom položaju u odnosu na konkurenciju te riskiraju ugrožavanje kvalitete usluge koju pružaju klijentima.

Upravljanje transportom vozila postaje znatno brže i lakše kada ne morate brinuti o izvršavanju ključnih procesa ručno, te se šansa ljudske greške izbacuje iz jednadžbe.

ALCS Vam omogućuje da iskoristite prednosti automatizacije te nudi ključne značajke i prednosti uključujući:

  • Optimalno planiranje rute i rezervacija kamiona
  • Polu-automatsko upravljanje operacijama
  • Momentalnu razmjenu podataka između poslovnih odjela i vanjskih strana
  • Mogućnost izdavanja i dijeljenja dokumenata o autorizaciji
  • Praćenje transporta od narudžbe do isporuke, uključujući procijenjeno vrijeme isporuke
  • Mogućnost dijeljenja procijenjenog vremena isporuke i drugih podataka kupcima automobila u svrhu praćenja prijevoza
  • Automatizirane narudžbe i ostali dokumenti, uključujući e-račune