Nopeus ja tehokkuus

Yksi tehokkaimmista eduista, jonka voit saada ALCS-järjestelmän kautta, on läpimenoaikojen huomattava lyhentyminen. Tästä on kiittäminen automatisoitua alustaa ja tehokkuutta, jolla voit hallinnoida ajoneuvojen kuljetusta ja olla yhteydessä autonkuljettayrityksiin sekä muihin kumppaneihin yhden alustan kautta.

Ohjelmisto on suunniteltu auttamaan sinua tulemaan tehokkaammaksi sekä taloudellisesta- että ympäristöllisestä näkökulmasta. Sen avulla voit optimoida kuorma-autojen käytön, minimoida tyhjillä kuorma-autoilla ajetut kilometrit ja vähentää CO2-päästöjä.

Käännä automaatio eduksesi

Yritykset, jotka eivät hyödynnä automaatiota parhaalla mahdollisella tavalla, asettavat itsensä epäedulliseen asemaan kilpailijoihinsa nähden, ja voivat vaarantaa asiakkailleen tarjotun palvelun laadun.

Ajoneuvojen kuljetusten hallinta on huomattavasti nopeampaa ja helpompaa, kun sinun ei tarvitse huolehtia avainprosessien manuaalisesta suorittamisesta ja inhimillisistä virheistä.

ALCS tarjoaa sinulle automaation keskeiset edut ja toiminnot, kuten:

  • Optimaalinen reitin suunnittelu ja kuorma-auton varaus
  • Puoliautomaattinen toimintojen hallinta
  • Välitön tiedonvaihto yrityksen eri osastojen ja ulkopuolisten tahojen välillä
  • Kyky antaa ja jakaa valtuutusasiakirjoja
  • Kuljetuksen seuranta tilauksesta toimitukseen, mukaan lukien arvioitu toimitusaika
  • Vaihtoehdot jakaa linkit ETA:n ja muiden tietojen kanssa auton ostajille kuljetuksen seurantaa varten
  • Automaattiset tilaukset ja muu dokumentaatio, mukaan lukien verkkolaskutus